Toimintaperiaate

Varsinais-Suomen Rakenne-Saneeraus Oy:n toimintaperiaate | Turku

1. Ilmainen arviointi

Arvioin paikan päällä kohteen ja kerron oman mielipiteeni, miten rakentaminen tai remontti kannattaa toteuttaa.

2. Tarjous

Työ voidaan toteuttaa joko urakka- tai tuntisopimuksena.

3. Kirjallinen sopimus

Kun urakasta ja muista työhön liittyvistä seikoista tarjouksen pohjalta on sovittu, teemme aina kirjallisen sopimuksen. Sopimukseen laitetaan kaikki kohdat jotka tarjouksesta on hyväksytty. Kirjallinen sopimus on aina pitävä.

4. Työ

Työ tehdään sovitussa aikataulussa. Pidämme aina asiakkaan ajan tasalla työn kulusta.

5. Asiakkaan arviointi

Asiakas arvioi valmiin työn. Mikäli tässä kohtaa on jotain mikä ei asiakasta miellytä, niin se tehdään kuntoon ilman lisäveloitusta.

6. Loppusiivous

Paikat siivotaan työprojektin päätteeksi, myös rakennusjätteistä huolehditaan tarvittaessa.

7. Jälkitarkastus

Olemme aina yhteydessä asiakkaaseen noin kuukauden sisällä rakennuksen tai remontin valmistumisesta. Mikäli jotakin pientä korjattavaa ilmenee, korjaamme sen välittömästi. Jos on kysymys isommasta korjauksesta tai muutoksesta, hoidamme sen sovitulla aikataululla.